RSCTG 33/18. Solicitude de acceso ante a Dirección Xeral Patrimonio Cultural da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria relativa ao procedemento para declarar ben de interese cultural á Cova de Eirós.