RSCTG 207/21Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre reparto de dividendos aos accionistas de SOGAMA desde a súa creación 

Resultado: Estimación formal