RSCTG 198/21Reclamación contra a resolución do Concello de Santiago de Compostela sobre contratos de márketing online entre compañías aéreas

Resultado: Estimación