RSCTG 193/21Acceso á información pública da Axencia de Turismo de Galicia sobre modelos de competitividade turística presentados por unha Asociación para o Desenvolvemento Rural 

Resultado: Estimación