RSCTG 188/22 Acceso á información pública do Concello de Pontedeume sobre concesión de licenzas de actividade. 

Resultado: Estimación