RSCTG 188/21Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade da composición da Comisión Provincial de Ourense de seguimento para o absentismo escolar por mor da COVID-19 

Resultado: Estimación