RSCTG 163/22 Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre expedientes administrativos xerados a raíz das denuncias presentadas relativas á caducidade da licenza dun local de ocio.

Resultado: Estimación