RSCTG 13/21Acceso á información pública do Concello de Abegondo sobre inventario de camiños públicos 

Resultado: Estimación