RSCTG 124/21. Solicitude de acceso ás listaxes de espera e tempo de agarda dos pacientes para acceder a unha consulta de psicoloxía a través do Servizo Galego de Saúde (Sergas)

Resultado: Estimación