RSCTG 119/19. Acceso á información pública da CEUFP sobre un convenio asinado coa AMTEGA e Microsoft
Resultado: Estimación por motivos formais