RSCTG 116/21. Acceso á información relacionada coas autorizacións outorgadas pola Consellería de Economía, Empresa e lnnovación para a realización de actividades mineiras e industriais no lugar de Monte da Trinidade en Mondoñedo

Resultado: Desestimación