RSCTG 116/19. Acceso á información pública da Deputación da Coruña sobre procesos selectivos convocados para postos de arquitecto e arquitecto técnico
Resultado: Estimación por motivos formais