RSCTG 111/21. Acceso á información pública do Concello de Ourense sobre expediente de adxudicación dunha campaña publicitaria sobre obras do concello 

Resultado: Estimación