RSCTG 111/19. Acceso á información do Consellería de Sanidade
Resultado: Estimación por motivos formáis