RSCTG 109/19. Acceso á información do Consellería de Sanidade
Resultado: Desestimación