RSCTG 108/21. Acceso á información pública do Concello de Vilasantar sobre situación urbanística dunha parcela edificada.

Resultado: Inadmisión