RSCTG 105/20. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre cualificación profesional e outros datos das persoas que integran a Unidade Centralizada de Atención á Transexualidade

Resultado: Estimación