RSCTG 1-18. Solicitude de acceso á información pública sobre cotizantes á seguridade social que exercen a venda ambulante no Concello de Ponteareas.