RSCTG 037/17. Acceso á información do Concello de Culleredo sobre a propiedade duns locais de uso municipal.