RSCTG 016/17. Información do Concello de Oleiros (A Coruña) sobre a publicidade dun procedemento