RSCTG 014/2017. Información sobre concesión de axudas do Concello de Vilalba á rehabilitación de inmobles.