RSCTG 012/17. Información da Dirección Xeral de Patrimonio Natural sobre a autorización para a apertura dun parque zoolóxico.