RSCTG 008/17. Petición á Sección de Minas de Ourense de copia dixitalizada do expediente dunha concesión mineira.