RSCTG 86/22 Acceso á información pública da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais e recoñecemento como parte interesada no expediente de autorización dun parque eólico.

Resultado: Inadmisión