RSCTG 32/20. Acceso á información público do Concello de Vigo sobre listados actualizados de especies e individuos do Palma Aquarium

Resultado: Desestimación