RSCTG 192/21Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre subvencións a tecores ou entidades cinexéticas

Resultado: Estimación parcial