RSCTG 161/22 Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre o réxime aplicable á navegación de embarcacións de recreo na zona marítimo terrestre do río Eo. 

Resultado: Inadmisión