RSCTG 156/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre resolucións de permutas de postos de traballo entre funcionarios de carreira.

Resultado: Estimación