RSCTG 120/22 Acceso á información pública da Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación sobre un expediente de outorgamento da autorización administrativa de construción e de declaración de utilidade pública. 

Resultado: Estimación