RSCTG 006/17. Petición de información ao Concello de Malpica sobre actuacións municipais respecto dun aserradeiro.