Axenda

En cumprimento dos compromisos que esta Comisión asume en prol da transparencia, tamén no seu apartado de publicidade activa, recollemos nesta páxina información sobre a axenda dos seus representantes, organizada por datas. Avanzando no mandato do artigo 7 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, facilitámoslle o acceso ás axendas pasadas, por se resultaran do seu interese.

ABRIL 2018

9 de abril 2018. 19.30 horas. Firma dun convenio marco multilateral de colaboración entre os órganos de garantía de transparencia e acceso á información pública e a Fundación Democracia y Gobierno Local.

Asisten: presidenta

Lugar de celebración: Dependencias do Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Sevilla.


10 de abril de 2018. 9.30 horas. Participación da presidenta como relatora na Xornada sobre transparencia e protección de datos.

Asisten: Presidenta.

Lugar de celebración: Casa de la Provincia. Sevilla.


11 de abril de 2018.  12.00 horas. Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia de Galicia.

Asisten: adxunto (suplindo á presidenta), e secretario xeral (suplindo ao vicepresidente).

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo.


Xuntanzas de coordinación previstas en abril

-5, 12, 19 e 26 de abril. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

MARZO 2018

20 de marzo. 11.00 horas. IV Coloquio de transparencia: “La transparencia en la nueva normativa de Portección de Datos”

Asisten polo  Valedor  do  Pobo: vicepresidente e secretaria da Comisión da Transparencia.

Lugar de celebración: Sede do Consello de Transparencia e Bo Goberno (Madrid).


21 de marzo. 9.30 horas. Xornada “Experiencias de la Sociedad Civil en el ejercicio del Derecho de acceso a la información.

Asisten polo Valedor do Pobo: vicepresidente

Lugar de celebración: Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (Madrid)


Xuntanzas de coordinación en marzo

-1, 8, 15 e 22 de marzo. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

FEBREIRO 2018

9 de febreiro. 10.00 horas. Xornada técnica de traballo sobre o sistema de avaliación  MESTA no Consello de Transparencia e Bo Goberno.

Asisten polo  Valedor  do  Pobo: Adxunto.

Lugar de celebración: Sede do Consello de Transparencia e Bo Goberno (Madrid).


21 de febreiro. 11.30 horas. A valedora do pobo, en calidade de Comisionada da Transparencia de Galicia recibe, de mans do vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, os informes anuais de transparencia da Xunta de Galicia.

Asisten polo Valedor do Pobo: valedora do pobo e adxunto.

Lugar de celebración: Biblioteca do Valedor do Pobo.


27 de febreiro. 12.00 horas. XIX Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia de Galicia.

Asisten: Valedora do Pobo (presidenta), adxunto (vicepresidente), vogais en representación da Xunta de Galicia, Consello Consultivo, Consello de Contas e FEGAMP e secretaria da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo.


Xuntanzas de coordinación en febreiro

-1, 8, 15 e 22 de febreiro. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

XANEIRO 2018

23 de xaneiro 2018. 12.30 horas. A presidenta da Comisión asiste a unha xuntanza de comisionados autonómicos da transparencia en Madrid, convocados polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Asisten pola Comisión: presidenta, Milagros Otero Parga.

Lugar de celebración: Dependencias do Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (C/José Abascal, Madrid).


-30 de xaneiro de 2018. 12.00 horas. XVIII Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia de Galicia.

Asisten: Valedora do Pobo (presidenta), adxunto (vicepresidente), vogais en representación da Xunta de Galicia, Consello Consultivo, Consello de Contas e FEGAMP e secretaria da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo.


Xuntanzas de coordinación en xaneiro

-11, 18, e 25 de xaneiro. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

AXENDAS ANTERIORES 2016, 2017

Abril 2018
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
26 Marzo, 2018 27 Marzo, 2018 28 Marzo, 2018 29 Marzo, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
30 Marzo, 2018 31 Marzo, 2018 1 Abril, 2018
2 Abril, 2018 3 Abril, 2018 4 Abril, 2018 5 Abril, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
6 Abril, 2018 7 Abril, 2018 8 Abril, 2018
9 Abril, 2018 10 Abril, 2018 11 Abril, 2018 12 Abril, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
13 Abril, 2018 14 Abril, 2018 15 Abril, 2018
16 Abril, 2018 17 Abril, 2018 18 Abril, 2018 19 Abril, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
20 Abril, 2018 21 Abril, 2018 22 Abril, 2018
23 Abril, 2018 24 Abril, 2018 25 Abril, 2018 26 Abril, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
27 Abril, 2018 28 Abril, 2018 29 Abril, 2018
30 Abril, 2018 1 Maio, 2018 2 Maio, 2018 3 Maio, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
4 Maio, 2018 5 Maio, 2018 6 Maio, 2018