Axenda

En cumprimento dos compromisos que esta Comisión asume en prol da transparencia, tamén no seu apartado de publicidade activa, recollemos nesta páxina información sobre a axenda dos seus representantes, organizada por datas. Avanzando no mandato do artigo 7 da Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, facilitámoslle o acceso ás axendas pasadas, por se resultaran do seu interese.

SETEMBRO 2018

18 de setembro 2018. 12.00 horas. 24ª Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


27 de setembro 2018. 11.00 horas. A presidenta da Comisión intervén como relatora nunha mesa redonda no Congreso Internacional de Transparencia.

Asisten: Valedora do Pobo

Lugar de celebración: Universidad de Cádiz (Facultade de CC Económicas e Empresariais)

XUÑO 2018

15 de xuño de 2018. 11.00 horas. Participación da valedora do pobo e presidenta da Comisión da Transparencia na xornada  “A Transparencia na Administración Local”.

Asisten: Valedora.

Lugar de celebración: Dependencias da FEGAMP (Santiago de Compostela)


26 de xuño 2018. 12.00 horas. XXIII Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


28 de xuño 2018. 12.00 horas. Reunión de Comisionados Autonómicos da Transparencia convocados polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Asisten:

Lugar de celebración: Dependencias do Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en Madrid.

MAIO 2018

3 de maio 2018. 10.30 horas. Entrevista da presidenta da Comisión e valedora do pobo con 10 entidades representativas do sector pesqueiro da Ría de Arousa sobre solicitudes de información desatendidas pola administración acerca da explotación mineira de Touro.

Asisten: presidenta da Comisión

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo


4 de maio 2018. 10. 45 horas. Xornada informativa sobre acceso á información pública con motivo de la renovación de órganos reitores de cofradías de pescadores e das súas federacións.

Asisten: Secretario Xeral do Valedor do Pobo

Lugar de celebración: Hotel Puerta del Camino de Santiago de Compostela


22 de maio 2018. 12.00 horas. XXII Sesión Ordinaria da Comisión da Transparencia.

Asisten: Presidenta, vicepresidente e membros vogais da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo

ABRIL 2018

9 de abril 2018. 19.30 horas. Firma dun convenio marco multilateral de colaboración entre os órganos de garantía de transparencia e acceso á información pública e a Fundación Democracia y Gobierno Local.

Asisten: presidenta

Lugar de celebración: Dependencias do Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. Sevilla.


10 de abril de 2018. 9.30 horas. Participación da presidenta como relatora na Xornada sobre transparencia e protección de datos.

Asisten: Presidenta.

Lugar de celebración: Casa de la Provincia. Sevilla.


11 de abril de 2018.  12.00 horas. Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia de Galicia.

Asisten: adxunto (suplindo á presidenta), e secretario xeral (suplindo ao vicepresidente).

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo.


Xuntanzas de coordinación previstas en abril

-5, 12, 19 e 26 de abril. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

MARZO 2018

20 de marzo. 11.00 horas. IV Coloquio de transparencia: “La transparencia en la nueva normativa de Portección de Datos”

Asisten polo  Valedor  do  Pobo: vicepresidente e secretaria da Comisión da Transparencia.

Lugar de celebración: Sede do Consello de Transparencia e Bo Goberno (Madrid).


21 de marzo. 9.30 horas. Xornada “Experiencias de la Sociedad Civil en el ejercicio del Derecho de acceso a la información.

Asisten polo Valedor do Pobo: vicepresidente

Lugar de celebración: Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón (Madrid)


Xuntanzas de coordinación en marzo

-1, 8, 15 e 22 de marzo. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

FEBREIRO 2018

9 de febreiro. 10.00 horas. Xornada técnica de traballo sobre o sistema de avaliación  MESTA no Consello de Transparencia e Bo Goberno.

Asisten polo  Valedor  do  Pobo: Adxunto.

Lugar de celebración: Sede do Consello de Transparencia e Bo Goberno (Madrid).


21 de febreiro. 11.30 horas. A valedora do pobo, en calidade de Comisionada da Transparencia de Galicia recibe, de mans do vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, os informes anuais de transparencia da Xunta de Galicia.

Asisten polo Valedor do Pobo: valedora do pobo e adxunto.

Lugar de celebración: Biblioteca do Valedor do Pobo.


27 de febreiro. 12.00 horas. XIX Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia de Galicia.

Asisten: Valedora do Pobo (presidenta), adxunto (vicepresidente), vogais en representación da Xunta de Galicia, Consello Consultivo, Consello de Contas e FEGAMP e secretaria da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo.


Xuntanzas de coordinación en febreiro

-1, 8, 15 e 22 de febreiro. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

XANEIRO 2018

23 de xaneiro 2018. 12.30 horas. A presidenta da Comisión asiste a unha xuntanza de comisionados autonómicos da transparencia en Madrid, convocados polo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Asisten pola Comisión: presidenta, Milagros Otero Parga.

Lugar de celebración: Dependencias do Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (C/José Abascal, Madrid).


-30 de xaneiro de 2018. 12.00 horas. XVIII Sesión ordinaria da Comisión da Transparencia de Galicia.

Asisten: Valedora do Pobo (presidenta), adxunto (vicepresidente), vogais en representación da Xunta de Galicia, Consello Consultivo, Consello de Contas e FEGAMP e secretaria da Comisión.

Lugar de celebración: Dependencias do Valedor do Pobo.


Xuntanzas de coordinación en xaneiro

-11, 18, e 25 de xaneiro. Xuntanzas ordinarias de coordinación do equipo de transparencia do Valedor do Pobo.

AXENDAS ANTERIORES 2016, 2017

Setembro 2018
Luns Martes Mércores Xoves Venres Sábado Domingo
27 Agosto, 2018 28 Agosto, 2018 29 Agosto, 2018 30 Agosto, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
31 Agosto, 2018 1 Setembro, 2018 2 Setembro, 2018
3 Setembro, 2018 4 Setembro, 2018 5 Setembro, 2018 6 Setembro, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
7 Setembro, 2018 8 Setembro, 2018 9 Setembro, 2018
10 Setembro, 2018 11 Setembro, 2018 12 Setembro, 2018 13 Setembro, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
14 Setembro, 2018 15 Setembro, 2018 16 Setembro, 2018
17 Setembro, 2018 18 Setembro, 2018 19 Setembro, 2018 20 Setembro, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
21 Setembro, 2018 22 Setembro, 2018 23 Setembro, 2018
24 Setembro, 2018 25 Setembro, 2018 26 Setembro, 2018 27 Setembro, 2018

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia

9:30: Reunión semanal de coordinación do equipo de transparencia
28 Setembro, 2018 29 Setembro, 2018 30 Setembro, 2018