RSCTG 213/21

RSCTG 213/21. Acceso á información pública do Concello de Camariñas sobre licenzas urbanísticas e expedientes de reposición da legalidade nunha finca  Resultado:...

RSCTG 208/21

RSCTG 208/21. Acceso á información pública da Consellería de Política Social sobre a Estratexia galega de atención á soidade non desexada Resultado:...

RSCTG 207/21

RSCTG 207/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre reparto de dividendos aos accionistas de SOGAMA...

RSCTG 200/21

RSCTG 200/21. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre a auditoría externa realizada ao Hospital Psiquiátrico de Conxo por mor...

RSCTG 191/21

RSCTG 191/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre batidas de caza autorizadas  Resultado: Estimación formal

RSCTG 190/21

RSCTG 190/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre mapa de tecores, reservas de caza e...

RSCTG 189/21

RSCTG 189/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre explotacións gandeiras de produción e reprodución rexistradas no Rexistro de...

RSCTG 170/21

RSCTG 170/21. Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre relación de titulares de tecores, terreos cinexético-deportivos...

RSCTG 167/21

RSCTG 167/21. Acceso á información pública do Concello de Abegondo sobre cambio do trazado do Camiño de Santiago Resultado: Estimación formal

RSCTG 176/21

RSCTG 176/21.  Acceso á información pública da Consellería de Medio Rural sobre tallas en determinadas parcelas Resultado: Estimación formal