RSCTG 05/19

RSCTG 05/19. Solicitude de copia de expediente á Consellería de Cultura e Turismo dunha denuncia sobre actuacións realizadas na contorna do...

RSCTG 144/18

RSCTG 144/18. Solicitude de acceso á información pública do Servizo Galego de Saúde en relación con competencias de persoal sanitario. 

RSCTG 0110/17

RSCTG 0110/17. Solicitude de acceso a información da Consellería do Mar sobre a celebración dunhas xornadas técnicas no Porto de Celeiro.

RSCTG 0100/17

RSCTG 0100/17. Solicitude de acceso á información da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza relativa ao contrato de vixilancia...

RSCTG 117/17

RSCTG 117/17. Solicitude de información ante a Consellería de Presidencia da Xunta de Galicia en relación aos servizos laborais prestados polo reclamante...

RSCTG 6/18

RSCTG 6/18. Solicitude de acceso á información pública sobre cotizantes á seguridade social que exercen a venda ambulante no Concello de...

RSCTG 3/18

RSCTG 3-18. Solicitude de acceso á información pública sobre cotizantes á seguridade social que exercen a venda ambulante no Concello de...

RSCTG 55/18

RSCTG 55/18. Solicitude presentada na Consellería de Economía, Emprego e Industria, de acceso en soporte dixital á información referida ao Acordo do 22...

RSCTG 53/18

RSCTG 53/18. Solicitude de información á Axencia Galega de Industrias Culturais sobre contratos asinados en 2016 para a celebración do Ciclo Culturas...

RSCTG 49/18

RSCTG 49/18. Solicitude á Universidade de Vigo de información estatística sobre o aumento da súa litixiosidade xudicial  e sobre o custo que...