RSCTG 152/22

RSCTG 152/22 Acceso á información pública do Concello de Baiona sobre documentación obrante nun expediente de reposición da legalidade urbanística. Resultado:...

RSCTG 138/22

RSCTG 138/22 Acceso á información pública do Colexio Oficial de Delineantes e Deseñadores Técnicos Superiores Proxectistas da Coruña sobre determinada información...

RSCTG 169/22

RSCTG 169/22 Acceso á información pública do Concello de Tui sobre a seguridade viaria. Resultado: Estimación

RSCTG 167/22

RSCTG 167/22 Acceso á información pública do Concello de Lugo sobre copia dos exercicios duns procesos selectivos. Resultado: Estimación

RSCTG 165/22

RSCTG 165/22 Acceso á información pública do Concello de San Sadurniño sobre copia dos exercicios duns procesos selectivos. Resultado: Estimación

RSCTG 164/22

RSCTG 164/22 Acceso á información pública da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade sobre o número de OBEs (On board Equipment) asociado...

RSCTG 161/22

RSCTG 161/22 Acceso á información pública da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda sobre o réxime aplicable á navegación de...

RSCTG 159/22

RSCTG 159/22 Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre datos estatísticos da prestación ortoprotésica. Resultado: Estimación formal

RSCTG 158/22

RSCTG 158/22 Acceso á información pública da Consellería de Emprego e Igualdade sobre unha subvención. Resultado: Estimación formal

RSCTG 156/22

RSCTG 156/22 Acceso á información pública do Concello de Vigo sobre resolucións de permutas de postos de traballo entre funcionarios de...