RSCTG 132/20

RSCTG 132/20. Solicitude de actuación da Comisión da Transparencia ante a falla de contestación ás solicitudes formuladas na súa condición de concelleiro,...

RSCTG 125/20

RSCTG 125/20. Acceso á información pública do Concello de Castrelo de Val sobre a declaración da necesidade de ocupación dunhas fincas incluídas...

RSCTG 119/20

RSCTG 119/20. Acceso á información pública ante a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación sobre o parque eólico Álabe-Soán,...