RSCTG 0061/17

RSCTG 0061/17. Solicitude de expediente ao Concello de Lousame dunha minicentral eléctrica. 

RSCTG 0062/17

RSCTG 0062/2017. Acceso á información da Deputación de Lugo sobre proxecto deportivo e o financiamento do Club Deportivo Lugo.

RSCTG 065/17

RSCTG 065/2017. Información sobre o Plan sectorial de ampliación do Polígono Industrial do Concello de Begonte.

RSCTG 067/17

RSCTG 067/2017. Solicitude de acceso a documentos de información pública do Concello de Triacastela en materia orzamentaria, de contratación e de actas...

RSCTG 068/17

RSCTG 068/2017. Solicitude de acceso a documentos de información pública do Concello de Triacastela en materia orzamentaria, de contratación e de actas...

RSCTG 069/17

RSCTG 069/2017. Solicitude de acceso a documentos de información pública do Concello de Triacastela en materia orzamentaria, de contratación e de actas...

RSCTG 0070/17

RSCTG 0070/2017. Solicitude desatendida polo Concello de Cabana de Bergantiños sobre a información relacionada co saneamento realizado na zona de Nantón

RSCTG 0052/17

RSCTG 0052. Acceso a contratos, convenios, encomendas de xestión da Universidade de Santiago con varias entidades.

RSCTG 0050/17

RSCTG 0050/17. Acceso a anuncios de exposición pública para a aprobación do orzamento do Concello de Marín.

RSCTG 063/17

RSCTG 063/2017. Información sobre o réxime ou titulo de ocupación por parte do Concello de Culleredo duns baixos.