RSCTG 0049/17

RSCTG 0049/17. Solicitude de acceso ao Concello de Ponteareas sobre expedientes urbanísticos de dez anos.

RSCTG 0051/17

RSCTG 0051/17. Información do proceso selectivo dun traballador da Deputación de A Coruña.

RSCTG 0053/17

RSCTG 0053/17. Solicitude dirixida á Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela (Consellería de Sanidade) para ter acceso ao plan de...

RSCTG 0054/17

RSCTG 0054/17. Información da Subdirección Xeral de Recursos Mineiros (Consellería de Economía, Emprego e Industria) do inventario de labores mineiros abandonados e...