RSCTG 99/22 Reclamación fronte a falla de resposta da Administración e da Área de recursos humanos do Servizo Galego de Saúde sobre retribucións por participar no trasplante pulmonar.

Resultado: Inadmisión