RSCTG 99/20. Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre realización de probas diagnósticas da COVID-19 e número de test epidemiolóxicos

Resultado: Estimación por motivos formais