RSCTG 99/18. Solicitude de información á Consellería de Infraestruturas e Vivenda sobre actividade sancionadora e número de infraccións caducadas en materia de estradas en Ourense.