RSCTG 98/18. Solicitude de actuación do municipio de Cabanas para sinalización e valado dun camiño.