RSCTG 96/22 Acceso á información pública da Consellería de Sanidade sobre os datos recollidos para o tratamento homoxéneo da información sobre listas de espera no Sistema Nacional de Saúde.

Resultado: Estimación formal