RSCTG 96/21. Acceso á información pública da Universidade de Vigo sobre un proceso selectivo.

Resultado: Inadmisión