RSCTG 96/18. Solicitude de copia íntegra e ordenada de expedientes individualizados sobre 7 explotacións mineiras.