RSCTG 95/22 Acceso á información de Nedgia Galicia S.A e Nedgia Naturgy, Grupo, sobre o número de Conselleiros activos, pagamentos, axudas de custo, suplementos ou outro tipo de pagamentos non previstos, seguros, e outra información.

Corrección de erros. RSCTG 95/22

Resultado: Inadmisión