RSCTG 95/21Acceso á información pública da Consellería de Cultura, Educación e Universidade sobre documentación de xestión económica dun centro educativo público.

Resultado: Estimación