RSCTG 95/20. Acceso á información pública da Consellería de Política Social sobre datos relativos á contratación do servizo de asistencia persoal para persoas con dependencia

Resultado: Desestimación