RSCTG 94/20. Acceso á información pública da Vicepresidencia e Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza sobre protocolos de actuación en determinadas situacións da Unidade de Policía Nacional adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia

Resultado: Desestimación