RSCTG 94/18. Solicitude de información ao Concello de Xinzo da Limia sobre un mosteiro.