RSCTG 93/19. Acceso á información pública do Concello de A Estrada sobre situación do conxunto histórico da Torre de Guimarei
Resultado: Inadmisión