RSCTG 93/17. Solicitude de acceso á información sobre expediente de reposición da legalidade urbanística do Concello de Arteixo.